×
Klikšķiniet, lai redzētu vairāk preču.
Netika atrasta neviena prece.
Iecienīts0

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. N-Kaubandus OÜ PRIVĀTUMA POLITIKA

1.1. N-Kaubandus OÜ pēc savas darbības jomas ir uzskatāms par mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumu, kas savā ikdienas saimnieciskajā darbībā izmanto personas datus pārdošanas un mārketinga mērķim. Savā darbībā vadāmies pēc Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas (GDPR), Personas datu aizsardzības likuma (IKS), citiem datu aizsardzības nozares normatīvajiem aktiem un mūsu pašu datu aizsardzības stratēģijas. Šī privātuma politika (turpmāk saukta – “Privātuma politika”) ir vērsta uz GDPR un IKS regulējumā minēto datu subjektu jeb fizisku personu, kuras personas dati tiek apstrādāti, sniedzot pakalpojumu.

1.2. Mēs pieņemam, ka Jūs (Datu subjekti) esat informēti un Jums rūp Jūsu personas datu apstrāde, tādēļ šeit apliecinām, ka ļoti nopietni izturamies pret Jūsu datu apstrādes noteikumiem. Privātuma informācija apraksta personas datu apstrādes ķēdi, ko izmanto N-Kaubandus OÜ, sākot ar datu vākšanu, izmantošanu un beidzot ar dzēšanu saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām. Personas datu aizsardzība ir pastāvīga atbildība, tādēļ ik pa laikam pārskatām Privātuma informācijas noteikumus, pārbaudām to atbilstību spēkā esošajām prasībām, kā arī nepieciešamības gadījumā atjaunojam to saturu.

2. Personas datu pārzinis jeb datu aizsardzības speciālists (DPO)

N-Kaubandus OÜ, reģistrācijas numurs 10177656, adrese Laada 9, Rakvere, Rietumviru apriņķis (Lääne-Virumaa) 44310. Lai izpildītu datu aizsardzības prasības, uzņēmums par datu aizsardzības speciālistu ir iecēlis šādu personu:

vārds un uzvārds: Evelina Kandala (Evelin Kandala)

darbavieta: Laada 9, Rakvere, Reitumviru apriņķis, 44310

e-pasts: turundus@nkaubandus.ee

tālrunis: +372 329 1199

3. Privātuma politikas piemērošana

Privātuma politikas principi attiecas uz NTrend klientu personas datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, nosūtīšanu un glabāšanu (turpmāk kopā arī saukta – “apstrāde”). NTrend ir apņēmies aizsargāt savu klientu un lietotāju privātumu, apstrādājot personas datus tikai saskaņā ar tiesību aktu prasībām, kā arī īstenot visus personas datu aizsardzības drošības pasākumus. '

Reģistrējoties par NTrend interneta lapas lietotāju, apstiprināt, ka esat iepazinušies un piekrītat privātuma politikas principiem un noteikumiem.

3. Apstrādājamie personas dati

Par personas datiem tiek uzskatīti visi identificētas vai neidentificētas fiziskas personas dati. Apstrādājamie personas dati cita starpā ietver šādus datu tipus un šajos datu tipos veiktās izmaiņas:

• vārds un uzvārds, vecums;

• tālruņa numurs;

• e-pasta adrese;

• pasta adrese;

• vēlamais saziņas veids;

• saziņas valoda;

• pirkumu preferences.

4. Citu datu vākšana

Papildus personas datiem NTrend apkopo nepersonalizētus datus jeb datus, kuros persona nav identificējama. Nepersonalizētie dati tiek vākti un lietoti ar mērķi uzlabot un attīstīt NTrend piedāvātās preces un pakalpojumus, kā arī analizēt apmeklētāju skaitu un pirkšanas uzvedību.

5. Datu vākšanas veidi

Personas datu un citu datu vākšana var notikt šādos veidos:

• reģistrācija un pasūtījuma veikšana NTrend veikalā;

• lietojot NTrend interneta lapu, caur lietotāja konta informāciju vai sīkdatnēm (cookies);

• veicot pirkumu, cenas pieprasījumu vai pasūtījumu NTrend veikalā, interneta veikalā vai kādā citā NTrend mājaslapā;

• iesniedzot NTrend pakalpojuma vai pēcapmaksas pieteikumu;

• videonovērošanas kameras veikalos.

5.1. Reģistrācija un pasūtījuma veikšana Lai mājaslapā iegādātos preces kā reģistrēts lietotājs, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa. Pie reģistrācijas jānorāda vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, piegādes adrese un rēķina saņemšanas adrese). Ja apmaksa tiek veikta ar karti – tad arī kredītkartes dati. Šāda veida informācija tiek lietota, lai izpildītu jūsu pasūtījumu, sazinātos ar jums mājaslapā, pa tālruni vai e-pastu par pasūtījumu.

5.2. E-pasta adrese Ja vēlaties reģistrēties un saņemt mūsu jaunumus, kļūt par reģistrētu lietotāju vai iepirkties mūsu interneta veikalā, tad lūgsim jūs norādīt savu e-pasta adresi. Tāpat varam lūgt norādīt e-pastu, ja piedalāties mūsu organizētās sacensībās vai spēlēs.

5.3. Sīkdatnes (cookies) un datu automātiska vākšana

Lai nodrošinātu jums ērtu lietotāja pieredzi, vācam cookies un action tags, kas ļauj jums ātri un ērti reģistrēties mājaslapā, paātrina navigāciju un sniedz mums atgriezenisko saiti par to, kā mēs varētu uzlabot jūsu lietotāja pieredzi.

Sīkdatnes (cookies) ir informācijas vienības, ko jūsu izmantotais pārlūks saglabā jūsu datorā, ja esat to iepriekš atļāvuši/aktivizējuši. Cookies var vienmēr atslēgt. Mēs izmantojam cookies, lai jūs iepirkšanas procesā varētu izvēlēties preces, pievienot tās pirkumu grozam un veikt pirkumu. Cookies neievāc no jūsu datora par jums informāciju.

5.4. Tīmekļa informatori (bug) Tīmekļa informatori tiek piestiprināti mājaslapai, e-pastam, banneriem vai citiem elektroniskiem attēliem, lai noteiktu, cik daudz jūs esat apmeklējuši konkrēto mājaslapu. Tas sniedz mums vērtīgu atgriezenisko saiti par jūsu iepirkšanās preferencēm un reklāmas ietekmi, kā arī palīdz mums piedāvāt tikai jūs interesējošu saturu.

Sīkdatnes un tīmekļa informatori neļauj trešajām personām piekļūt mūsu vāktajiem jūsu personas datiem.

5.5 Žurnalēšanas datnes (IP adrese un URL)

Kad apmeklējat mūsu interneta lapu, mēs saglabājam jūsu interneta protokola (IP) adresi, interneta pakalpojuma sniedzēju, datumu un laiku sistēmas administrēšanai un pasūtījuma apstiprināšanai. IP adrese var norādīt jūsu datora atrašanās vietu tīklā. Šo informāciju varam arī izmantot iekšējai tirgvedībai un sistēmas traucējumu novēršanai.

6. Personas datu apstrādes mērķi un datu glabāšana

NTrend apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

• saziņai ar klientiem, attiecību ar klientiem administrēšanai un analīzei;

• preču un pakalpojumu piedāvāšanai;

• piedāvāto preču un pakalpojumu attīstīšanai;

• apkalpošanas uzlabošanai;

• preču piegādei;

• savu saistību izpildei vai tiesību aizsardzībai;

• saņemot atbilstošu piekrišanu, piedāvājumu nosūtīšanai, tostarp informēšanai par produktu jaunumiem, kampaņām un gaidāmajiem pasākumiem un klientu aptauju nosūtīšanai;

• uzņēmuma mantas aizsargāšanai.

NTrend uzglabā personas datus tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams, lai sasniegtu tos mērķus, kādiem NTrend ir tiesības apstrādāt datus.

7. Personas datus sūtīšana trešajām personām

NTrend ir personas datus pārzinis. NTrend klientu personas datus nenodod trešajām personām bez iepriekšējas klienta piekrišanas, izņemot privātuma politikā un tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

NTrend par klientiem iegūtos personas datus var nosūtīt šādām personām:

• tā kā pakalpojumu piedāvāšanā izmantojam partneruzņēmumus, tad dalāmies ar noteiktu nepieciešamo personalizēto informāciju, lai sniegtu labāku pakalpojumu (pasta un kurjera pakalpojums, apmaksa ar kredītkartēm, internetbanka);

• finanšu pakalpojumi: līzinga sniedzēji, maksājumu ar kartēm piedāvātāji. Internetbankas un pircēja savstarpējais savienojums tiek aizsargāts ar drošu SSL savienojumu, kas nodrošina informācijas šifrēšanu. Klientu datu glabāšanu regulē starp bankām, līzinga pakalpojumu partneriem, maksājumu karšu centru un mājaslapu noslēgti līgumi, ko kontrolē Datu aizsardzības inspekcija;

• apstrādātājiem jeb personām, kas NTrend vārdā un pilnvarojumā apstrādā NTrend klientu personas datus;

• uzraudzības un izmeklēšanas iestādēm, kā arī juridiskiem konsultantiem, auditoriem un grāmatvežiem;

• nepersonalizētus datus (mājaslapas apmeklētāju skaits, labas pārdošanas dienas un laiki) izpaužam tikai veidā, kas neļauj identificēt jūsu personību;

• saistībā ar mājaslapā organizētām klientu programmām, izlozēm un sacensībām varam publicēt personas vārdu un uzvārdu, pilsētu vai daļēju tālruņa numuru. Izlozes vai sacensību dalībnieki tiek informēti par datu izpaušanas iespēju un apmēru pirms piedalīšanās programmā vai sacensībās.

Apstrādātājiem jāievēro visi drošības pasākumi, lai aizsargātu NTrend klientu personas datus. Apstrādājot personas datus, jāvadās pēc privātuma politikas, jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz izpausto informāciju, kā arī jāapstrādā personas dati atbilstoši privātuma politikā minētajiem mērķiem un tiesību aktos noteiktajā apmērā.

8. Ārēja izmantošana

NTrend nepārdod, nemaina un neiznomā jūsu personas datus vai finanšu informāciju nevienam, kas neietilpst N-Kaubandus OÜ. Visi pirkuma veikšanas laikā vai citā veidā iegūtie personas dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem un datu apstrāde notiek saskaņā ar Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu. Mājaslapa neizpauž jūsu datus trešajām personām, izņemot preces vai pakalpojuma izsniegšanai un piegādes organizēšanai nepieciešamo informāciju.

9. Drošība

NTrend pielieto visus pasākumus (tostarp, organizatoriskos, fiziskos, informatīvi tehnoloģiskos drošības pasākumus), lai aizsargātu apstrādājamos personas datus. Piekļuve mainīt un apstrādāt personas datus ir tikai tam pilnvarotām personām, kā arī visi klientu personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

10. Piekļuve personas datiem, datu labošana un apstrādes pārtraukšana

Klients var apskatīt, mainīt un papildināt personas datus, ko par viņu vāc NTrend interneta veikals. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai personas dati tiek laboti, dzēsti vai slēgti.

Lai jūsu personas datu apstrāde tiktu pārtraukta, lūdzam jaunumu e-pasta beigās nospiest “unsubscribe” vai rakstīt uz e-pasta adresi turundus@nkaubandus.ee.

NTrend atbilstošas darbības veiks vēlākais divu darbadienu laikā.

Ja klients atklāj, ka, apstrādājot personas datus, ir pārkāptas klienta tiesības, klientam ir tiesības ar pieprasījumu izbeigt pārkāpumu vārsties NTrend, Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā.

11. Privātuma politikas grozījumi

NTrend patur sev tiesības grozīt privātuma politiku, publicējot NTrend mājaslapā grozīto privātuma politiku un nodrošinot, ka neatkarīgi no jebkādiem grozījumiem, tiek nodrošināta personas datu likumīga aizsardzība. Lūdzam regulāri apmeklēt šo mājaslapu, lai iepazītos ar jauninājumiem.

Ar jebkādiem jautājumiem vai bažām par privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums: turundus@nkaubandus.ee.

Izvēlne

Iestatījumi

Izveidojiet bezmaksas kontu, lai saglabātu iecienītās preces.

Pierakstīties